Συστήματα Οροφής

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ;

GA7-S

Android 6.0 OS

1G RAM / 2G RAM

Quad-Core

16GB ROM

12GB for Apps

GA7-A

Android 6.0 OS

2G RAM

Octa-Core

32GB ROM

26GB for Apps

GA8-A

Android 7.1 OS

2G RAM

Quad-Core/Octa-Core

16/32GB ROM

12/26GB for Apps

GA9-A/B

Android 8.0 OS

4G RAM

Octa-Core

32GB ROM

26GB for Apps

GA9-K

Android 8.1 OS

2G RAM

Quad-Core

16GB ROM

12GB for Apps

X